ბოლო ბიდები

Enter a comma separated list of user names.
ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:16
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:16
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 16:00
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:51
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 100.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:47
ავტორი: anni

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: Tuesday, August 17, 2021 - 15:47
ავტორი: anni

გირჩის საარჩევნო აუქციონების შესახებ

bid

აუქციონები დაიწყო!

მიიღეთ მონაწილეობა!

 

წესები და პირობები

გირჩის საარჩევნო აუქციონებში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ პირობებს.

გირჩის საუბნო კომისიის წევრი ვალდებულია დაიცვას გირჩის ხმები, ამიტომ გაფორმების დროს მას მოეთხოვება დადოს სათანადო პირობა. ის, ვინც არჩევნების დღეს ამ პირობას დაარღვევს ან რაიმე სახით ხელს შეუწყობს არჩევნების შედეგის გაყალბებას, მომავალში ვერასდროს გახდება გირჩის წარმომადგენელი არჩევნებზე.

თუ გავიმარჯვე აუქციონში, ვადასტურებ, რომ არჩევნების დღეს გამოვიყენებ ყველა არაძალადობრივ შესაძლებლობას, რათა გირჩის მიღებული ხმები ზუსტად იყოს დათვლილი და ასახული ოქმში. ასევე, შეძლებისდაგვარად გავაკონტროლებ, რომ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის და დათვლის პროცესი უხარვეზოდ წარიმართოს.

ანგარიშსწორება

აუქციონ(ებ)ის მოგების შემთხვევაში თანხა უნდა ჩარიცხოთ გირჩის პორტალიდან ან პირდაპირ ბიბლიური თავისუფლების ანგარიშზე.

თანხა უნდა ჩარიცხოთ ერთიანად, მაგალითად თუ გაიმარჯვეთ 5 აუქციონში, უნდა ჩარიცხოთ 5 - ივე აუქციონის ჯამური საფასური.

  1. გირჩი პორტალიდან ჩასარიცხად მიყევით ამ ბმულს: https://www.girchi.com/ge/donate/project/saubno
  2. ბიბლიური თავისუფლების ანგარიშზე ჩასარიცხად გამოიყენეთ შემდეგი ანგარიშის ნომრები:
    • თიბისი - GE60TB7791136080100005
    • საქართველოს ბანკი - GE74BG0000000101146034