ბოლო ბიდები

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:32
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:27
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:19
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:18
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 111.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:17
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:16
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 201.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:16
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:07
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:06
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 200.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:05
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:03
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 120.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:02
ავტორი: madonagiorgadze

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 16:00
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 110.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:59
ავტორი: oto

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:51
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:50
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:49
ავტორი: tekosheyiladze

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 55.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:48
ავტორი: rusamoniava

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 100.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:47
ავტორი: anni

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:47
ავტორი: niniziziashvili

ბიდის თანხა: 60.00
შექმნილია: სამშაბათი, აგვისტო 17, 2021 - 15:47
ავტორი: anni

ანგარიშსწორება

აუქციონ(ებ)ის მოგების შემთხვევაში თანხა უნდა ჩარიცხოთ გირჩის პორტალიდან ან პირდაპირ ბიბლიური თავისუფლების ანგარიშზე.

თანხა უნდა ჩარიცხოთ ერთიანად, მაგალითად თუ გაიმარჯვეთ 5 აუქციონში, უნდა ჩარიცხოთ 5 - ივე აუქციონის ჯამური საფასური.

  1. გირჩი პორტალიდან ჩასარიცხად მიყევით ამ ბმულს: https://www.girchi.com/ge/donate/project/saubno
  2. ბიბლიური თავისუფლების ანგარიშზე ჩასარიცხად გამოიყენეთ შემდეგი ანგარიშის ნომრები:
    • თიბისი - GE60TB7791136080100005
    • საქართველოს ბანკი - GE74BG0000000101146034